Viet Village Hotel

Địa chỉ: 1A Thái Phù, Võ Nguyên Giáp, Nội Bài, Hà Nội

Zalo/ Hotline : 0986982356

Email: viethotel@haap.com.vn

HAAP Transit Hotel

Địa chỉ: 21 Thái Phù, Võ Nguyên Giáp, Nội Bài, Hà Nội

Zalo/ Hotline : 0938820028

Email: transithotel@haap.com.vn

Viet Hotel

Địa chỉ: 5 Thái Phù, Võ Nguyên Giáp, Nội Bài, Hà Nội

Zalo/ Hotline: 0965583166

Email: hotelviet@haap.com.vn

Viet Airport Hotel

Địa chỉ: 5A Thái Phù, Võ Nguyên Giáp, Nội Bài, Hà Nội

Zalo/ Hotline: 0984230326

Email: hotel@haap.com.vn